Skräddarsytt

Skräddarsytt är ett slags kvalitetsmått. Enligt Sveriges Skrädderiförbund så innebär att något är skräddarsytt att det ”omfattar tjänster utförda av medlemmar i Sveriges

Skrädderiförbund, vilka är yrkesutbildade inom dam-, herr- och/eller klänningsskrädderi.

Utbildningen ska minst motsvara kompetens på gesällbrevsnivå.”

Det gäller så klar i Sverige fast det finns ju skräddarsytt även i andra länder.

 

Skräddarsytt
Det är endast då ett klädesplagg är tillverkat av en skräddare för en enda kund och så att det precis passar kunden som det anses vara skräddarsytt. En skicklig skräddare skapar plagg för sina kunder som anses vara mycket bekväma för bäraren. Däri ligger hantverket som skiljer klåpare från mästarna. I skräddarens arbetsuppgifter ingår att vara som personlig rådgivare inom området klädesplagg och exempelvis textilval. Vidare att skräddaren ska forma plaggen efter kundens önskemål dock är det önskvärt att skräddaren tillför sin expertis. Därtill ska skräddaren ansvara för hela tillverkningsprocessen. I den ingår allt från måttagning till design och att framställa det slutliga plagget. Det är kutym att plagget ska provas under olika steg i tillverkningen och en slutprovning med eventuella finjusteringar ska göras.Skräddarsytt 1

 

Konfektion
I och med industrialismens intåg startade en tillverkningsindustri med inriktning mot fabrikstillverkade kläder, kallad konfektion. Till skillnad från skräddar eller måttsydda kläder är konfektionskläderna tillverkade enligt ett storlekssystem. Det systemet bygger på statistiska mätningar och genomsnittsberäkningar, vilket gör att plagen kan skifta från olika länders standarder. Tidigare var en italiensk storlek 38 som en svensk 36:a. Så det var svårt att vara inköpare av kommande vårmode och att ständigt hålla i åtanke från vilket ursprungsland man beställde kommande säsongs modeplagg. EU-standarden heter exempelvis EN13402.

 

Måttbeställda kläder
Måttsydda kläder är plagg som sys upp efter mått som kunden uppger i samband med att en beställning görs. Däremot förekommer inte någon mätning och anpassning då kunden och skräddaren möts eller har kontakt.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Toahjalpen – Textiler & Sömnad